Wat
02.

Wat

Wat maak je?

Wat is je product, dienst, portfolio?

Stap 2:

  • Leidt tot een portfolio dat aansluit op je passie en je drive.
  • Geeft handvatten voor het samenstellen van je portfolio. 
  • Biedt een basis om een publiek te definieren dat past bij jouw werk.

Portfolio samenstellen

In deze stap is het belangrijk om te verwoorden en te laten zien wat je maakt. Zoals in de vorige stap ook besproken kun je er in de volgende stappen achter komen dat hetgeen je maakt niet past bij de potentiele klanten die je in gedachten hebt. Of kom je erachter dat je jouw aanbod kunt uitbreiden omdat jouw klanten dat willen.

Creatieven ontwikkelen hun aanbod veelal vanuit een intrinsieke motivatie of scheppingsdrang. Het werk komt autonoom tot stand en ligt dichtbij hun fascinatie en drive. Hierin onderscheiden creatieven zich van veel andere ondernemers doordat zij een markt moeten zien te vinden voor hun aanbod in plaats van dat zij een aanbod moeten ontwikkelen voor een vraag vanuit de markt. Voor veel creatieven geldt dan ook dat zij hun onderneming opzetten vanuit het aanbod.

Dit vraagt om een portfolio waarin je potentiele klanten deelgenoot maakt van de totstandkoming van je werk. Je laat niet alleen je werk zien, maar vertelt/visualiseert het verhaal van jouw passie, jouw drive, jouw ‘waarom’. Op die manier bouw je het portfolio ook op. Je begint met drive zodat jouw publiek begrijpt waar jouw werk vandaan komt en het werk beter kan plaatsen. Wat je presenteert kan per markt verschillen. Maar je drive is hetzelfde en geldt als de rode draad. De checklist helpt je bij het samenstellen van een goed portfolio.

Checklist

Hieronder een checklist voor het samenstellen van je portfolio:

Stijl

De stijl moet consistent zijn (tenzij je als allround designer aan de slag wilt, maar zelfs dan heb je wel een rode draad nodig)

Verhaal

wat wil je vertellen; hoe kan mijn werk dit verhaal ondersteunen. Werk dat dit verhaal niet ondersteunt kun je eruit laten.

Boodschap

Wat moet blijven hangen bij publiek; wat wil ik dat ze van me herinneren (in 1 woord of korte zin) als ik de deur achter me dicht trek.

Opvallen

Zorg dat je een unieke ervaring achter laat.

Ritme

Zorg dat er ritme in je portfolio zit. Dat begint met een sterke opener, gaat dan naar een interessante kern en je eindigt met een sterke afsluiter (trap niet in de valkuil om het minste werk als laatste te doen; dit blijft nl. hangen).

Kwaliteit

Neem alleen goed werk op; bij twijfel, laat het eruit (bij matig werk gaat je opdrachtgever twijfelen).

Recent

Zorg dat het werk actueel is; ouder werk alleen als het bijdraagt aan het verhaal (bijv omdat het heeft bijgedragen aan je ontwikkeling).

Dynamiek en Variëteit

Speel met verschillende media (laat bijvoorbeeld in een filmpje zien hoe je werk tot stand komt).

Persoonlijk

Bekijk per keer of je portfolio aansluit bij degene die je gaat spreken. Je hebt een basisportfolio, maar per keer kun je die aanpassen op je publiek. Een portfolio is nooit af.

Verzorgd

Zorg dat je laptop schoon is, je map helemaal netjes en schoon is (geen beschadigingen) en dat je uiterlijk overeenkomt met jouw positionering.

Contact

Zorg dat mensen eenvoudig contact met je op kunnen nemen en makkelijk kunnen vinden. Laat iets achter.

 

Hier vind je nog een aantal goede tips voor presentaties.  In de volgende stappen krijg je meer inzicht in de verschillende markten en hoe je die kunt benaderen.

Probleem oplossen

Vooral voor designers geldt dat ze in deze stap goed moeten verwoorden welk probleem ze oplossen voor hun klant. Het interactieve bureau Online Department beschrijft dat bijvoorbeeld als volgt: “Er zijn veel designers die mooie plaatjes kunnen maken. Maar een oplossing bieden ze veelal niet. Of weten dat niet goed te verwoorden. Als je geen oplossing biedt voor je klant, dan heb je uiteindelijk geen business”.

Minimale versie van je product

Heb je een idee voor een product, probeer dan eerst met een minimale versie af te tasten hoe er op wordt gereageerd. Omdat je vaak nog helemaal niet weet wat precies je markt gaat zijn en wat mensen het meest waardevol vinden. In het begin ben je flexibel en kun je snel aanpassingen doen. Dus voordat je geld gaat investeren in productie en publiciteit is het aan te raden het product in de markt te testen. Deze aanpak wordt omschreven in ‘The Lean Startup’

Dit betekent dat je begint met een ‘minimum viable product’. Dit is een product dat misschien nog niet helemaal perfect is, maar je wel leert of er  behoefte is. Door de juiste dingen te meten en te peilen hoe mensen reageren, kun je snel je product aanpassen en opnieuw testen. Dit gaat niet alleen om de eigenschappen van het product, maar ook om uit te vinden of en hoeveel mensen willen betalen; in welke vorm ze dat willen, oftewel wat het verdienmodel is. Dit wordt de ‘Build-Measure-Learn’ feedback loop genoemd. 

(Deze aanpak gaat veelal niet op voor het maken van autonome kunst.)

Fouten

Maak fouten zo vroeg mogelijk in het proces. Hoe sneller je leert dat je fout zit, hoe minder tijd en geld verloren gaat. Dus veel uitproberen,  je neus stoten en in stapjes steeds beter worden.

Afsluitend

Voor wat je maakt, moet je een markt vinden. In de volgende stappen krijg je meer inzicht in de verschillende markten en hoe je die kunt benaderen.  Het is een interactief proces. Je hebt dus best kans dat je er in stap 3 (voor wie) achter komt, dat je je dienst of product moet aanpassen aan een specifieke markt. Of dat blijkt dat er geen verdienmodel is voor het product dat je hebt omdat je geen probleem oplost. Je zal het product dan toch dusdanig moeten aanpassen of een plaats moeten geven, dat er uiteindelijk wel een verdienmodel uit ontstaat.

Vorige hoofdstuk

01.

Drive

Share

Volgende hoofdstuk

03.

Wie

Comments, vragen

Leave a Reply