Plan
06.

Plan

Wat is je doel? Binnen welke termijn wil je dat bereiken?

Stap 6 leidt ertoe dat:

  • Jouw droom in haalbare doelen is geknipt, en
  • in tijd is weggezet (fasering)
  • Je een plan hebt waarmee je de markt op kunt
  • Je een richting hebt dat helpt bij het nemen van beslissingen.
  • Je een plan hebt dat je kunt delen met anderen

Inleiding

Je hebt nu stap 1 t/m 5 doorlopen waarin alle onderdelen uit de Creative Business Map zijn toegelicht. Je hebt je droom staan en je drive en probeer nu een tweetal targets of doelen te stellen die je bijvoorbeeld het komende jaar wilt gaan behalen om dichter bij je doel te komen. Bekijk per stap wat nodig is om het doel te bereiken.

Creative Business Map

Aan de slag met de Creative Business Map

Je kunt de Creative Business Map het best even printen op groot formaat. Je kunt hier de pdf downloaden. Of de stappen even overschrijven op een groot vel.

Vervolgens begin je bovenaan bij het invullen van je droom en je drive. Dit kun je ook doen met post-its. Daarna kijk je of je jouw drive kunt opknippen in doelstellingen die je komend jaar denkt te kunnen bereiken. Dat zet je links neer. Neem bijvoorbeeld twee haalbare doelstellingen voor het komend jaar.

Daarna ga je per doelstelling de verschillende stappen af. Dus je begint bij wat je maakt of welk aanbod past bij de doelstelling. Jouw aanbod kan bestaan uit bijv T-shirts en illustraties in opdracht. Daarna kijk je wie er bij dat aanbod past. Hieruit kunnen verschillende segmenten komen, ook per product. Dus de T-shirts zijn interessant voor jonge skaters. Vervolgens kijk je hoe je die kunt bereiken. Ook hier krijg je verschillende mogelijkheden. Dus door samen te werken met professionele skaters denk je exposure je te gaan krijgen. Je sales doe je dan via de winkels. In verdienmodellen kijk je vervolgens wat de kosten zijn van het werken met skaters en wat de potentiele opbrengsten zijn van verkoop via winkels. Je kunt er nu bijvoorbeeld achterkomen dat de prijs van de T-shirts te hoog komt te liggen voor deze doelgroep. Dan komt het interactieve deel van de Creative Business Map waarbij je de samenhang gaat zien tussen de verschillende stappen en je een aantal stappen misschien even opnieuw moet doorlopen.

In dit voorbeeld zou je kunnen kijken of je je aanbod aan kunt passen (stap 2) door je ontwerp aan te passen. Je kunt ook kijken of je “on demand” kunt gaan drukken waardoor je de drukker kunt betalen per verkocht item. Probeer ook de doelgroep nauwkeuriger te definieren (kids die zich graag kleden als skaters en ouders hebben die de kleding betalen). Het kan ook zijn dat je een ander verdienmodel moet bedenken. Bijvoorbeeld door alleen maar online te verkopen. Of door de professionele skaters te laten delen in de winst zodra er een bepaald aantal is verkocht.

Als je de Creative Business Map voor jezelf hebt ingevuld, overleg dit dan ook met mensen uit je netwerk. Op die manier krijg je je plan scherper en leer je ook om in korte tijd aan anderen duidelijk te maken waar je mee bezig bent.De Creative Business Map kun je het best aan je muur hangen op een plek waar je het regelmatig ziet. Het is interessant voor mensen die je op bezoek krijgt. Maar het maakt je ook bewust dat je naar een bepaald doel toewerkt dat je op de langere termijn uiteindelijk wilt behalen. En dat werkt weer motiverend.

Het is ook aan te raden om de Creative Business Map regelmatig even opnieuw tegen het licht  te houden. Het is een beetje afhankelijk van de dynamiek van je praktijk, maar een keer per kwartaal is het verstandig om te kijken of je op de goede weg zit. Bij opstart van nieuwe intiatieven en in turbulente tijden uiteraard vaker.

Voorbeeld Creative Business Map ingevuld

Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus

– Marc Lammers

Afsluitend

Deze site is bedoeld om zoveel mogelijk creatieven een stap verder te helpen in hun praktijk. Door deze kennis te delen is het ook de bedoeling dat deze kennis steeds beter wordt. Daarom stellen we het ook zeer op prijs als we kritische en opbouwende feedback krijgen. Loop je vast bij het invullen, of heb je gewoon een vraag, aarzel dan dus ook niet om deze aan ons voor te leggen.

Foto: Anouk Griffioen

Vorige hoofdstuk

05.

Verdienmodel

Share

Comments, vragen

Leave a Reply