Creative Business Map

Wat is de Creative Business Map

Creative Bussines Map

De Creative Business Map is in 2013 ontwikkeld door Mark Bode. Het is een methode om snel, eenvoudig en op systematische manier een business model te ontwikkelen voor bedrijven of zelfstandigen binnen de creatieve industrie. Het is geen vervanging van het business plan, maar het geeft op korte, bondige, overzichtelijke en visuele manier inzicht in het basisplan van de onderneming.

De methode bestaat uit 6 stappen die in beginsel lineair en daarna interactief doorlopen kunnen worden.

Uniek

In de Creative Business Map wordt er – in tegenstelling tot gangbare marketingtheorieen – niet uitgegaan van het maken of aanbieden wat de markt vraagt, maar wordt hetgeen je maakt (stap 2) gezien als een creatie die bij jezelf vandaan komt als een min of meer autonoom, authentiek proces. Vervolgens ga je kijken welke markt daarbij past. Het aanbod is m.a.w. voor het merendeel een gegeven en wordt mogelijk gefinetuned n.a.v. de wensen in de markt (stap 3). Deze hypothese geldt niet alleen voor creatieve beroepen, maar kan in deze tijd ook toegepast worden op een groot aantal merken die vanuit een innerlijke drive ontstaan zijn en van daaruit de wereld veroveren.

Samenvatting van de Creative Business Map

Samenvatting van de methodiek:

Je begint met het vaststellen van je droom en je belangrijkste drijfveer. Deze komt vaak voort uit je passie of fascinatie. Vervolgens kijk je naar het werk dat je op dit moment maakt of wilt gaan maken. Deze twee stappen gezamenlijk vormen de basis van het verhaal dat je gaat vertellen. Aan wie je dat vertelt, komt in stap 3 aan de orde waarbij je kijkt wie er bij jouw drive, passie en fascinatie past en wie zich aangesproken voelt door jouw werk. Heb je helder hoe de klant er uit ziet dan ga je vaststellen hoe je die gaat bereiken (stap 4) en welk verdienmodel daarbij hoort (stap 5). Aan het eind zet je heldere doelstellingen uit in de tijd en doorloop je de stappen opnieuw (stap 6).

Toelichting per stap

Stap 1 – Wat is je drive

In deze stap wordt beschreven dat het essentieel is om je drive, fascinatie en passie vast te leggen. Vaak ligt een achterliggende droom daaraan ten grondslag. Het is essentieel om deze goed te kunnen verwoorden omdat dit richting geeft en je op basis hiervan klanten en relaties aan je kunt binden.

Stap 2 – Wat maak je

Voor veel creatieven is hetgeen ze maken vaak een gegeven. Hun creaties ontstaan door een autonoom proces. Dat onderscheidt hen van de meeste marketeers of ondernemers. In managementliteratuur is het gebruikelijk om eerst naar de markt te kijken en dan pas naar het aanbod. Voor veel creatieven is het ‘terug kijken’. Zij hebben iets gemaakt en (anderen of zijzelf) analyseren daarna hoe het tot stand is gekomen.

In deze stap wordt verder vastgelegd hoe je een portfolio opbouwt.

Stap 3 – Voor wie

In deze stap gaan creatief ondernemers vastleggen wie hun (potentiele) klanten zijn door te kijken wie er bij hun drive past en bij hetgeen ze maken. De verschillende klanten en segmenten worden hierin beschreven.

Stap 4 – Hoe bereik je de klant

In deze stap leg je vast hoe je de relevante klanten kunt benaderen. Promotie, samenwerkingen en wijze van verkoop worden hier o.a. in beschreven.

Stap 5 – Wat is je verdienmodel

Per klant of segment wordt het verdienmodel beschreven.

Stap 6 – Wat is je plan

In stap 6 worden doelstellingen geformuleerd en uiteengezet in de tijd. De drive en ultieme droom of lange-termijn-doelstelling uit stap 1 worden in haalbare doelstellingen binnen een x-periode (bijv. 1 jaar) opgedeeld. Vervolgens worden de stappen 2 t/m 5 per doelstelling en fase ingevuld.

Voor wie

De Creative Business Map is bedoeld voor:

  • Studenten en recent afgestudeerden aan de kunstacademies
  • Zelfstandig ondernemers in de creatieve industrie
  • Specifieke vakgebieden: kunst, illustratie, design, product ontwerp & interieur, fotografie, mode, lifestyle&design, advertising, AV, animatie, serious gaming, e-learning, muziek
  • Docenten in het kunstvakonderwijs
  • Wetenschappers en lectoren die actief zijn in de creatieve industrie
  • Coaches, trainers en consultants die creatief ondernemers adviseren

De Creative Business Map kan daarnaast ook goed toegepast worden buiten de creatieve industrie en dan vooral in die sectoren waar mensen veelal binnen een bepaald vak of ambacht worden opgeleid. Wil je hier meer over weten of ben je geinteresseerd om hierin samen te werken? Neem dan gerust contact met ons op.